Læs lige Facebooks Anvendelsesvilkår først!

Politiken.dk har en artikel om at Anders Fogh bruger sine Facebook-fans i reklamer og den tidligere redaktør, på Nyhedsavisen, David Trads er en af dem, som mener han er blevet brugt i en annonce for Venstre uden at have givet tilladelse til det.

Men hvis man nu læser Facebooks Anvendelsesvilkår har han måske nok bevilliget Facebook ret til:

“en uopsigelig, evig, ikke-eksklusiv, overførbar, fuldt betalt, global licens (med ret til at underlicensere) til at bruge, kopiere, opføre offentligt, vise offentligt, omformatere, oversætte, uddrage (helt eller delvist) og distribuere dette brugerindhold til ethvert formål, kommercielt, reklamemæssigt eller øvrigt, på eller i forbindelse med websiden eller promovering heraf, til at udarbejde afledte værker af dette brugerindhold, eller indarbejde det i andre værker, og til at bevillige og bemyndige underlicenser af ovenstående.”

Leave a Reply