Archive for October, 2008

Hibernation file on Windows Server 2008

Tuesday, October 21st, 2008

Apparently when you install Windows Server 2008 a hibernation file is created (hyberfil.sys) on your C:\ drive, I do not intend to hibernate my new Exchange server!

hyberfil.sys on Windows Server 2008

So I disabled hibernation by using this command at an elevated command prompt: powercfg.exe /h off

Outlook error 0×800CCC90

Friday, October 17th, 2008

Today I recived this error in Outlook on one of my users computers:

Task ‘mail.somedomain123.com – Receiving’ reported error (0×800CCC90) :
‘Your incoming (POP3) e-mail server has reported an internal error.
If you continue to receive this message, contact your server administrator or Internet service provider (ISP).
The server responded: —————————————————–’

Apparently Outlook had a problem retrieving one of the messages, but after deleting it from the webmail Outlook had no problems retriving mail again!

Læs lige Facebooks Anvendelsesvilkår først!

Thursday, October 16th, 2008

Politiken.dk har en artikel om at Anders Fogh bruger sine Facebook-fans i reklamer og den tidligere redaktør, på Nyhedsavisen, David Trads er en af dem, som mener han er blevet brugt i en annonce for Venstre uden at have givet tilladelse til det.

Men hvis man nu læser Facebooks Anvendelsesvilkår har han måske nok bevilliget Facebook ret til:

“en uopsigelig, evig, ikke-eksklusiv, overførbar, fuldt betalt, global licens (med ret til at underlicensere) til at bruge, kopiere, opføre offentligt, vise offentligt, omformatere, oversætte, uddrage (helt eller delvist) og distribuere dette brugerindhold til ethvert formål, kommercielt, reklamemæssigt eller øvrigt, på eller i forbindelse med websiden eller promovering heraf, til at udarbejde afledte værker af dette brugerindhold, eller indarbejde det i andre værker, og til at bevillige og bemyndige underlicenser af ovenstående.”

Uninstalling Symantec Antivirus without the password!

Wednesday, October 15th, 2008

If SAV asks for a password when you try to uninstall it and the default password “symantec” does not work try this:
1. Start > Run > Regedit
2. Goto HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\INTEL\LANDesk\VirusProtect6\CurrentVersion\Administrator Only\Security\
3. Change the value for “useVPuninstallpassword” from 1 to 0
4. Close the registry and retry the uninstall!

Hvad med Tyren?

Wednesday, October 1st, 2008

Man kan i dag læse hvad de Engelske aviser skriver om kampen i går: Politiken.dk – Britiske medier: AaB er småfisk på et lego-stadion og de skrev slet ikke om Tyren der blev pakket ind i plastik for flere tusinde kroner eller hvad med trøjerne på de ti andre statuer?